اگر شب نشینم/اگر شب شکسته...

 

این آهنگ مال رفتن ِ معمولی نیس... مال جدا شدن نیس... مال شکستای عشقی مسخره نیس... میگم مسخره چون پیش مردن همه ی شکستای عشقی دنیا مسخره ن... و اگه واسه عشق شنیده بشه به نظرم بهش خیانت شده... این آهنگ فقط مال مردنه... فقط مال رفتنه ... رفتنی که نمی تونی بشینی بگی رفت و کاش خوشبخت شه... نمی تونی خوشبخت بشی حتی... به یه دلیل واضح ساده! چون یکی مرده... و هیچی تو دنیا نمی تونه اینو عوض کنه....

 

سلام آخر....

سلام ای غروب غریبانه ی دل

سلام ای طلوع سحرگاه رفتن

سلام ای غم لحظه های جدایی

خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه

خداحافظ ای آبی روشن عشق

خداحافظ ای عطر شعر شبانه

خداحافظ ای همنشین همیشه

خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من

تو را می سپارم به دل های خسته

تو را می سپارم به مینای مهتاب

تو را می سپارم به دامان دریا

اگر شب نشینم اگر شب شکسته

تو را می سپارم به رویای فردا

به شب میسپارم تو را تا نسوزد

به دل می سپارم تو را تا نمیرد

خداحافظ ای برگ و بار دل من

خداحافظ ای سایه سار همیشه

اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم

خداحافظ ای نوبهار همیشه

 

پیوستاش:

*اگه سیگاری بودم لابد تا صب با این آهنگ دودش می کردم... سیگارو زندگیمو با هم...!

*برچسبش باشه آهنگای ممنوعه... چرا؟ چون نمی تونم بشنومشون... چون برای شنیدنشون بی زور و ضعیفم... چون حوصله ی گریه ندارم... زور ِ گریه ندارم اصلن... پس شنیدنشونو واسه خودم ممنوع کردم... تا جایی که بتونم مقاومت می کنم! اینو مثلن دو هفته س هوس کرده بودم. تا امشب ولی سعی کردم فراموشش کنم و نشنومش... امشب ولی دیدم یادم نمی ره و بی فایده س ندیده گرفتنش... و بهتره به خودم زمان غصه خوردن بدم!

*شکیبایی که رفته بود این آهنگو تی وی مدام موزیک متن مراسمش کرده بود... فک کنم اصلن همین کافی باشه که نشون بده اندازه غمگین بودن این آهنگو...

 

/ 0 نظر / 5 بازدید