داشتیم تلفنی با پسره حرف می زدیم... در مورد رفتن از ایران... بعد من همون پشت تلفن یهو گریه کردم. یه عالم گریه. فک کردم دلم می سوزه بابامو بذارم برم... بعد چند سالم نبینمش لابد. از اون موقع هی دارم بغض می کنم و غصه می خورم... ناامید شدم. از یه چیز مهم... شایدم از خودم...!

/ 6 نظر / 5 بازدید
نیگولی

ال این روزا خیلی دلم تنگ میشه برات[دلشکسته]

نسیم

حق داری الهه...[ناراحت] خب شاید بابات وقتی ببینه تو و سیس دارین میرین اونم ترغیب شه بیاد.ها؟[نگران]

خاتـون

[ناراحت] منم دوس دارم اگه یه روزی رفتم ازینجا همه خانوادم باهام بیان :( وگرنه خودم اونجام فکر و روحم پیش اینا

میرا

ال[بغل] ال خوبم من چقد خوشحاااااااااااااااال میشم میبنم تو برام کامنت میزاری اصن یه حس خوبیییییییییییییی[قلب] ممنون دختر من خیلی بهترم....دارم رو خودم هم کار میکنم. راستی منم هر وقت به رفتن فک میکنم فقط یاد دوری بابام اذیتم میکنه هیچ هیچ هیچ چیز دیگه ای نیس که بخواد دلتنگم کنه