*

 

بهرحال، به این نتیجه رسیده ام که زیاد به چیزها فکر نکنم. با هر چیزی که دلت بخواهد همراهی می کنم، مهم نیست چقدر دیوانه وار باشد. دیشب مکاشفه ای برایم پیش آمد. جدی گرفتن چیزهای دیوانه وار.... یک جور اتلاف وقت جدی است."

"نتیجه ای هوشمندانه است.یک ضرب المثل می گوید افکار بی هدف بدتر از فکر نکردن است."

 

کافکا در کرانه/هاروکی موراکامی

/ 0 نظر / 5 بازدید