یکی عید و حذف می کرد از تقویم کاش...

یه عکس از فروغ ِ توی تصادف... از فروغ و خون... اونقدر دلم تاریک شد و گریه م گرفت که نتونستم چند ثانیه بیشتر نگاهش کنم... گاهی تعجب می کنم که چه این زن عزیزتره برام از چیزی که خودم فکر می کنم حتی...

 

پیوست: خستمه... دلم یه نوشتن ِ بی فکر و بی وقفه ی طولانی می خواد... اما  حتی حوصله جواب دادن به کامنتا رو ندارم!

/ 1 نظر / 5 بازدید
پرنیان

همیشه سعی کرده ام مثل یک در بسته باشم تا زندگی وحشتناک درونیم را کسی نبیند و نشناسد ... سعی کرده ام آدم باشم در حالی که درون خود یک موجود زنده بوده ام ... ما فقط می توانیم حسی را زیر پایمان لگد کنیم ولی نمی توانیم آن را اصلا نداشته باشیم . ( از بین نامه های فروغ به ابراهیم گلستان )