سارا دیشب گفت این شبیه ماست... و چقدر درسته تشخیصش..:(

 

 

همه چیز می تواند مرا خوشحال کند اما هیچ چیز نمی تواند غم مرا ببرد.

هاینریش بل

 

/ 2 نظر / 40 بازدید
محمدالف

نمیدونم کی وکجا خوندم که هر احساس عمیق و لطیفی با خود اندوهی نیز دارد .نوشته های تو اینجوری است. عمیق و لطیف و سنگین و غمگین .نوشته هاتو دوست دارم خودت را نیز[گل]