خوابم میاد.

 

و مشکل اونجاییه که در بیشترین حالت خواب آلودگیم هم باید کلی زحمت بکشم و تمرکز کنم تا خوابم ببره.

همین دو جمله؟! بلی! این موضوع از دید من قابلیت اینو داره که به تنهایی یه پست باشه!

/ 0 نظر / 17 بازدید