*

 

مردم متولد می شوند که زندگی کنند٬ درست است؟ اما من هرچه بیشتر زندگی کرده ام انچه را در درونم بود بیشتر از دست داده ام و در آخر خالی شدم و شرط می بندم هرچه بیشتر زندگی کنم٬ خالی تر ٬ بی ارزش تر می شوم. این وضعیت یک ایرادی دارد. زندگی قرار نیست اینطوری از آب دربیاید! امکان ندارد بشود تغییر جهت داد تا مقصدم را عوض کنم؟کافکا در کرانه/هاروکی موارکامی

/ 0 نظر / 4 بازدید