:|

خیلی خوشحال و هدفمند می رفتیم باشگاه و استخر  و کتاب می خوندیم و سریال می دیدم تا اینکه گوش درد و گردن درد گرفتیم + به چیزای سفید نگاه می کنیم چشممون لکه های نور می بینه! نتیجه ش این شده که تمام مدت یا می خوریم یا می خوابیم! برنامه ورزش و سریال و کتابم کلن کنسل شده:|

/ 0 نظر / 14 بازدید