مرسی ویو. نه ویو نه. مرسی توتی. ویو مال بقیه س آخه. توتی ولی مال خودمه فقط. خب من مرسی ام چون گریه داشتم . بعد گریه م نمی اومد. بعد ولی با عکسات گریه کردم. اینقد قشنگ و دور بودن که اساسن کاری جز گریه ازم بر نمی اومد......... دلم می خواست بذارمش اینجا همه ببینن. ولی بعدش فک کردم مال خودمه فقط. اینجا بذارمش لوس میشه. مال خودم بمونه... بوس میدم توتی. مرسی..........

/ 0 نظر / 14 بازدید